Přihlášení uživatele

Registrovat

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

 
Úvodní strana > Často kladené dotazy > Jak najít investora > Co je to investiční projekt?

Co je to investiční projekt?

Investiční projekt má jasně specifikované parametry a návratnost investice (například výstavba a provozování energetického zdroje). Investiční projekty můžeme z pohledu vlastnické struktury a způsobu zajišťování kapitálu rozdělit do dvou základních skupin.

Investiční projekty se zázemím
První jsou investiční projekty připravované jednou nebo více společnostmi, které se budou podílet nejen na přípravě a realizaci, ale také na provozu projektu. Mají pro to dostatečné finanční i organizační zázemí. Může se stát, že původní vlastník z projektu vystoupí (prodá podíl), nebo původní vlastníci přizvou další investory k dofinancování projektu, ale nebývá to příliš časté.

Investiční projekty závislé na investorech
Do druhé skupiny můžeme zařadit investiční projekty, u kterých se již v přípravné části počítá se vstupem investora, aby do realizace a provozu poskytl vlastní kapitál, který se většinou použije na financování tzv. equity, aby bylo možné získat ostatní zdroje od bank. Tímto způsobem může investor dosáhnout u kvalitních projektů rychlé návratnosti a značné ziskovosti investice (měřeno vnitřním výnosovým procentem). Z důvodu jasně definovaného trhu a dobré předvídavosti rizik jsou investice do investičních projektů velice zajímavé.

 
vyrobila Omega Design